kernvisie
coaching

Scholen zijn vaak nog teveel gericht op de linksgeoriënteerde leerstijl. De stof wordt stap voor stap aangeboden.

Vanuit kleine onderdelen naar het grotere geheel. Veel door te lezen of door te vertellen. Voor de meeste leerlingen levert dit geen problemen op, maar voor de rechts georiënteerde kinderen wel. Om de informatie goed te kunnen verwerken moeten ze extra stappen en omweggetjes in hun hoofd maken. Het zijn de praktische denkers, die leren vanuit het grotere plaatje. Ze hebben het einddoel nodig voordat ze beginnen. Ze leren door te associëren en te visualiseren en maken graag verbanden om het overzicht te houden. 

Met kernvisie methode behandel ik schoolse onderdelen als lezen, spelling en rekenen op een manier die aansluit bij de deze rechts georiënteerde leerstijl. Op deze manier lukt automatiseren wel en groeit het zelfvertrouwen. 

kernvisiecoach- msterdam

De kernvisie methode

De kernvisie methode gaat uit van de kracht van coach, leerling én de ouder. Gemiddeld zijn dit 8 sessies van een uur en vinden om de drie weken plaats. 

Tijdens de sessies met mij als kernvisiecoach leert je kind (en jij als ouder) de lastige onderdelen van school eigen te maken. Dit lukt doordat er nieuwe strategieën, gericht op de rechterhersenhelft, aangereikt worden voor jouw kind. In de tussenliggende weken, gaan jullie (ouder en kind) thuis aan de slag met de nieuwe strategieën en oefenstof.

 REVIEWS 

”Ze heeft mijn zoon echt geweldige tips gegeven waar hij mee verder kan”

‘Wat een geweldige en lieve vrouw is Odette! Ik had haar benaderd met een hulpvraag voor mijn zoon. Aangezien Odette in het westen woont en wij in het oosten hebben we via een zoom sessie contact met elkaar gehad. Eerst even kennismaken met mijn zoon en daarna aan de slag. Ze heeft mijn zoon echt geweldige tips gegeven waar hij mee verder kan. Dus mocht je hulp nodig hebben vraag Dett coaching, echt een aanrader!’  

RIANNE

“Hij is trots op zichzelf aan het worden”

”Nu met het thuisonderwijs zie ik pas de vruchten die we plukken van het vele oefenen. Ook op mentaal vlak, hij is ingetogen trots op zichzelf aan het worden!’  

ANNE

“Heerlijke sessies”

‘Wat is er veel werk verzet.
Het is iedere keer een feestje en jij zet de toon.’   

LISA

We behandelen alleen de onderdelen waar je kind moeite mee heeft. Denk aan:

Taal

 • automatiseren van woordbeelden
 • lezen (technisch en begrijpend)
 • spelling
 • lange klank/ korte klank
 • twee tekenklanken (eu, au, ou, etc.)
 • werkwoordvervoegingen (tegenwoordige tijd, verleden tijd, voltooid deelwoord)

Rekenen

 • automatiseren van rekensommen (optellen en aftrekken) tussen de 1 en 20
 • automatiseren van tafels
 • redactiesommen

Leren

 • klokkijken
 • topografie
 • leerstrategieën (zoals visualiseren en mindmappen) 

Sociaal emotioneel

 • omgaan met angsten (faalangst, alleen slapen, trauma verwerking)
 • omgaan met belemmerende overtuigingen (‘ik ben dom, ik kan het toch niet’)
 • concentreren
kernvisiecoach amsterdam
kernvisie methode coach amsterdam

faalangst
negatief
zelfbeeld

Faalangst, en een negatief zelfbeeld zijn vaak het gevolg van niet goed kunnen meekomen in de klas.

De faalangst en negatieve gedachten zijn dus niet het probleem, maar een niet passende manier van leren school. Doordat deze methode de focus legt op het ‘anders denken’ en een andere leerstijl zullen de resultaten verbeteren en groet het zelfvertrouwen. Je kind ervaart ‘oh ik ben niet dom, ik leer gewoon anders’.

Het zijn vaak slimme, creatieve, ontwapenende en meestal vrolijke kinderen, maar op school kunnen ze als lastig ervaren worden. Het zijn onder andere de kinderen met het label ad(h)d, dyslexie, dyscalculie. Juist deze kinderen hebben ontzettend veel baat bij deze methode en gaan met sprongen vooruit als ze manier vinden die past bij hun manier van denken.

Vergoeding kernvisiecoach

Doordat deze methode ontzettend veel successen boekt en sociaal emotionele problemen bij deze groep kinderen verminderd heeft Jeugdzorg besloten deze trajecten te vergoeden.

Wil jij meer weten over een vergoed traject?
Neem dan vrijblijvend contact met mij op.